0

Wpisz swoją fraze

Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) stanowi integralną część Regulaminu Stron www.pet-lovers-shop.pl. Akceptacja Regulaminu powoduje również akceptację Polityki Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów.

Administrator

Administratorem danych (“Dane”) podawanych w formularzu rejestracyjnym oraz formularzu Zamówienia, zgodnie z Regulaminem jest The Vision” Szymon Szczepkowski z siedzibą przy ul. Górnicza 1, 32-332 Bukowno , NIP: 637-21-98-556; REGON: 365338740

Cel przetwarzania

Dane przetwarzane będą w celu wykonania Umowy zawieranej pomiędzy każdym z Klientów a Administratorem w ramach działalności Sklepu internetowego. Przetwarzanie danych obejmuje kontakt z Klientami (telefonicznie, za pośrednictwem poczty email i tradycyjnej korespondencji), prowadzenia księgowości oraz weryfikację prawdziwości Danych podanych przez Klientów w procesie Rejestracji. Dane przetwarzane będą również w celach marketingowych i reklamowych wyłącznie w  przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na  takie przetwarzanie.

Prawa Klienta

1. Podanie Danych jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie Danych w procesie składania Zamówienia uniemożliwia jego realizację. Brak zgody Klienta na przetwarzanie jego Danych dla celów marketingowych i reklamowych nie wpływa na możliwość składania przez niego Zamówień.

2. Klient ma prawo dostępu do treści Danych oraz do ich poprawiania i aktualizacji za pośrednictwem Administratora. Administrator zapewnia również Klientom możliwość usunięcia Danych ze Zbioru Danych w przypadku odstąpienia od Umowy a także jej rozwiązania lub wygaśnięcia, o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa. Administrator zapewnia również Klientom możliwość usunięcia Danych ze Zbioru Danych w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

Pozostałe postanowienia

1. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis internetowy Sklepu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności

 

Szczęściarzu! Jesteś 100 osobą na stronie.

Otrzymasz od nas PREZENT

Aby go odebrać dodaj dowolny produkt do koszyka.

 

Oferta ważna przez 60 minut.