0

Wpisz swoją fraze

Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) stanowi integralną część Regulaminu Stron www.pet-lovers-shop.pl. Akceptacja Regulaminu powoduje również akceptację Polityki Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów.

Cel przetwarzania

Dane przetwarzane będą w celu wykonania Umowy zawieranej pomiędzy każdym z Klientów a Administratorem w ramach działalności Sklepu internetowego. Przetwarzanie danych obejmuje kontakt z Klientami (telefonicznie, za pośrednictwem poczty email i tradycyjnej korespondencji), prowadzenia księgowości oraz weryfikację prawdziwości Danych podanych przez Klientów w procesie Rejestracji. Dane przetwarzane będą również w celach marketingowych i reklamowych wyłącznie w  przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na  takie przetwarzanie.

Prawa Klienta

1. Podanie Danych jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie Danych w procesie składania Zamówienia uniemożliwia jego realizację. Brak zgody Klienta na przetwarzanie jego Danych dla celów marketingowych i reklamowych nie wpływa na możliwość składania przez niego Zamówień.

2. Klient ma prawo dostępu do treści Danych oraz do ich poprawiania i aktualizacji za pośrednictwem Administratora. Administrator zapewnia również Klientom możliwość usunięcia Danych ze Zbioru Danych w przypadku odstąpienia od Umowy a także jej rozwiązania lub wygaśnięcia, o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa. Administrator zapewnia również Klientom możliwość usunięcia Danych ze Zbioru Danych w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

Pozostałe postanowienia

1. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis internetowy Sklepu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności